امنیت سازمانی

  |   راه کارها   |   امنیت سازمانی

ما متخصص امنیت هستیم

وی با اشاره به ضرورت های سیاست خارجی در خصوص کشورهای اروپایی هم تاکید کرد : روابط ایران و اروپا می تواند روند مثبت و رو به رشدی را داشته باشد  و به نظر می رسد که اروپا در تلاش است  سیاست خود را در مسائل مختلف به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از آمریکا متمایز نماید و نمونه های ان را در هفته ها و ماه های اخیر شاهد هستیم که هیئت های مختلف رسمی و همچنین حوزه های تحقیقاتی و مطالعاتی به ایران رفت و امد نموده اند  و به این جمع بندی رسیده اند که ایران  به عنوان مقتدرترین و باثبات‌ترین کشور منطقه می‌تواند نقش ارزشمندی را در تامین امنیت بین المللی و منطقه ای ایفا نماید.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص دعوت برای حضور در اروپا از سوی وی نیز گفت : نخست وزیر سابق ایتالیا که در حال حاضر ریاست اتحادیه احزاب سوسیالیست اروپا را بر عهده دارد از بنده برای حضور در مقر این مجموعه در بروکسل به منظور تبادل نظر با برخی از سیاستمداران و استراتژیست های اروپا  دعوت نمود تا در خصوص مسایل منطقه ای و بین المللی و به ویژه تحولات خاورمیانه و غرب آسیا تبادل نظر صورت پذیرد که در زمان مناسب برنامه ریزی و اجرایی خواهد شد.