server

  |   server
HBA 16GB SN1000Q (QW972A)

HBA 16GB SN1000Q (QW972A)

...

قیمت : ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

(HBA 82Q 8GB (AJ764A

...

قیمت : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 533FLR-T (700759

(NC 533FLR-T (700759

...

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

NC 560 SPF (665249-B21)

NC 560 SPF (665249-B21)

...

قیمت : ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

NC 523 SPF (593717-B21)

NC 523 SPF (593717-B21)

...

قیمت : تماس بگیرید

NC 365T (593722-B21)

NC 365T (593722-B21)

...

قیمت : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(1BG 2700 (358348-B21

(1BG 2700 (358348-B21

...

قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

(4GB 5300(2x2GB) (397413-B21

...

قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 816GB DDR4 2666E (879505-B21)

HPE RAM 816GB DDR4 2666E (879505-B21)

...

قیمت : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

(8GB DDR3 10600R (500662-B21

...

قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 16GB DDR4 2666E (879507-B21)

HPE RAM 16GB DDR4 2666E (879507-B21)

...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

(16GB DDR3 10600R (627812-B21

...

قیمت : ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

(16GB DDR3 12800R (672631-B21

...

قیمت : ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

(16GB DDR3 14900R (708641-B21

...

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 16GB DDR4 2666V (815098-B21)

HPE RAM 16GB DDR4 2666V (815098-B21)

...

قیمت : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

(16GB DDR4 2133P (726719-B21

...

قیمت : ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

(16GB DDR4 2400T (836220-B21

...

قیمت : ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

(16GB DDR4 2400 (805349-B21

...

قیمت : ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 32GB DDR3 14900L (708643-B21)

HPE RAM 32GB DDR3 14900L (708643-B21)

...

قیمت : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 32GB DDR3 10600L (647903-B21)

HPE RAM 32GB DDR3 10600L (647903-B21)

...

قیمت : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 32GB DDR4 2400T (805353-B21)

HPE RAM 32GB DDR4 2400T (805353-B21)

...

قیمت : ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

(32GB DDR4 2400T (805351-B21

...

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 32GB DDR4 2666V (815100-B21)

HPE RAM 32GB DDR4 2666V (815100-B21)

...

قیمت : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 64GB DDR4 2400T (805358-B21)

HPE RAM 64GB DDR4 2400T (805358-B21)

...

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

HPE RAM 64GB DDR4 2666V (815101-B21)

HPE RAM 64GB DDR4 2666V (815101-B21)

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 815101-B21 ...

قیمت : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

146GB 10K SCSI (286716-B22)

146GB 10K SCSI (286716-B22)

...

قیمت : ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

600GB 15K 3.5

600GB 15K 3.5" (516828-B21)

...

قیمت : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB 15K 12G  (J9F42A

(600GB 15K 12G (J9F42A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(2TB 7.2K 6G 3.5  (507616-B21

(2TB 7.2K 6G 3.5 (507616-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(2TB 7.2K 6G  3.5 (AW555A

(2TB 7.2K 6G 3.5 (AW555A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB 10K 12G  (J9F46A

(600GB 10K 12G (J9F46A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(900GB 10K 12G (J9F47A

(900GB 10K 12G (J9F47A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1.8TB 10K 12G (J9F49A

(1.8TB 10K 12G (J9F49A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی ...

قیمت : ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB 15K 12G  (759208-B21

(300GB 15K 12G (759208-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

600GB 10K 12G (781516-B21)

600GB 10K 12G (781516-B21)

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کم ...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB 15K 12G  (759212-B21

(600GB 15K 12G (759212-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی ک ...

قیمت : ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1.2TB 10K 12G (781518-B21

(1.2TB 10K 12G (781518-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1.8TB10K 12G (791034-B21

(1.8TB10K 12G (791034-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان م ...

قیمت : ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(146GB 15K 6G  (652605-B21

(146GB 15K 6G (652605-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB 10K 6G  (652564-B21

(300GB 10K 6G (652564-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB 15K 6G  (652611-B21

(300GB 15K 6G (652611-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توا ...

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB 10K 6G  (652583-B21

(600GB 10K 6G (652583-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(900GB 10K 6G  (652589-B21

(900GB 10K 6G (652589-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS ت ...

قیمت : ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1.2TB 10K (718162-B21

(1.2TB 10K (718162-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS ...

قیمت : ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(72GB 15K 6G  (512545-B21

(72GB 15K 6G (512545-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(146GB 10K (507125-B21

(146GB 10K (507125-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB 10K 6G  (507127-B21

(300GB 10K 6G (507127-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توا ...

قیمت : ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(300GB 15K 6G  (627117-B21

(300GB 15K 6G (627117-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توا ...

قیمت : ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(600GB 10K (581286-B21

(600GB 10K (581286-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS ...

قیمت : ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(900GB 10K 6G  (619291-B21

(900GB 10K 6G (619291-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

(1.2TB 10K 6G  (718160-B21

(1.2TB 10K 6G (718160-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

 SERVER HPE DL380 G10 LFF

SERVER HPE DL380 G10 LFF

برای قیمت دقیقتر و کانفیگ دلخواه با مشاورین ما در تماس باشید. ...

قیمت : ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SERVER HPE ML30 G10

SERVER HPE ML30 G10

برای قیمت دقیقتر و کانفیگ دلخواه با مشاورین ما در تماس باشید. ...

قیمت : ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

2TB 7.2K 12G (765466-B21)

2TB 7.2K 12G (765466-B21)

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

146GB 15K (347708-B22)

146GB 15K (347708-B22)

...

قیمت : تماس بگیرید

300GB 10K (350964-B22)

300GB 10K (350964-B22)

...

قیمت : تماس بگیرید

HPE Proliant DL380 G10

HPE Proliant DL380 G10

جدیدترین فناوری امنیت، کارآیی و قابلیت توسعه را ارائه می‌دهد. و بر پایه قابل اعتمادترین پلتفرم محاسباتی در صنعت استاندارد می ...

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SC813MFTQC-600LPB

SC813MFTQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس ...

قیمت : تماس بگیرید

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

(16GB 5300(2x8GB) (413015-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(2GB 2100 (301044-B21

(2GB 2100 (301044-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB 7.2K 12G3.5 (J9F43A

(6TB 7.2K 12G3.5 (J9F43A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالامناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصرفی کم ...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

(6TB SATA ES3 (ST6000NM0115

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

(6TB SAS6 ES3 (ST6000NM0095

...

قیمت : تماس بگیرید

(146GB 15K 6G  (512547-B21

(146GB 15K 6G (512547-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

 (535586-001) FAN HP Z800

(535586-001) FAN HP Z800

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN +HEAT SINK HP G9 (747597-001

(FAN +HEAT SINK HP G9 (747597-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0036A4

(FAN SUPERMICRO (P0036A4

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

(FAN SUPERMICRO (P0050AP4

...

قیمت : تماس بگیرید

  (FAN  SUPERMICRO  (P0048AP4

(FAN SUPERMICRO (P0048AP4

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0048P

(FAN SUPERMICRO (P0048P

...

قیمت : تماس بگیرید

(FAN SUPERMICRO (P0048PS

(FAN SUPERMICRO (P0048PS

...

قیمت : تماس بگیرید

(72GB 10K  (286714-B22

(72GB 10K (286714-B22

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مصر ...

قیمت : ریال

(500GB 7.2K 6G  (507610-B21

(500GB 7.2K 6G (507610-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان مص ...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

(8GB 5300(2x4GB) (397415-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

(8GB DDR3 12800R (647899-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

(HPE 16GB 2RX8 PC4-2133E (805671-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB 7.2K 6G  (605835-B21

(1TB 7.2K 6G (605835-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS تو ...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB 7.2K 6G  (652749-B21

(1TB 7.2K 6G (652749-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(500GB 7.2K 6G  (652745-B21

(500GB 7.2K 6G (652745-B21

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB 15K 6G  3.5 (AP860A

(600GB 15K 6G 3.5 (AP860A

قابل اعتماد برای امنیت اطلاعات و آرشیو مقرون به صرفه با توان کارایی بالا مناسب برای انواع دستگاه های NAS/DAS توان ...

قیمت : تماس بگیرید

(DVD-RW G9 (726537-B21

(DVD-RW G9 (726537-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

SC825TQ-600LPB

SC825TQ-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اس ...

قیمت : تماس بگیرید

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

(662522-001) HEAT SINK HP G8+

سیستم های خنک کننده بر اساس نوع سرورها متنوع هستند و هر سروری ممکن است سیستم خنک کننده خاص خود را داشته باشد که با دیگری کاملا ...

قیمت : تماس بگیرید

DL380 G9 LFF

DL380 G9 LFF

در سرورهای HP ProLiant DL380 G9 قابلیت های بسیار زیادی در نظر گرفته شده است که از جمله می توان پشتیبانی از سی پی یوهای ...

قیمت : تماس بگیرید

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

(2TB SAS6 ES3 (ST2000NM0023

...

قیمت : تماس بگیرید

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

(4TB SATA6 ES3 (ST4000NM0035

...

قیمت : تماس بگیرید

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

(6TB SAS12ES3 (ST6000NM0034

...

قیمت : تماس بگیرید

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

(8TB SATA6 ES3 (ST8000NM0055

...

قیمت : تماس بگیرید

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

(300GB SAS6 15K (ST3300657SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

(600GB SAS6 15K (ST3600057SS

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 560 SFP (665249-B21

(NC 560 SFP (665249-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

X10DAL-I

X10DAL-I

...

قیمت : تماس بگیرید

X10DRL-I

X10DRL-I

...

قیمت : تماس بگیرید

X11SAE

X11SAE

...

قیمت : تماس بگیرید

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

4TB SAS 12 ES3 (ST4000NM0025)

...

قیمت : تماس بگیرید

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

8TB SAS12 (ST8000NM0075)

...

قیمت : تماس بگیرید

10TB SATA (ST1000NM0016)

10TB SATA (ST1000NM0016)

...

قیمت : تماس بگیرید

SC745TQ-R1200B

SC745TQ-R1200B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : تماس بگیرید

SC825TQC-600LPB

SC825TQC-600LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : تماس بگیرید

CSE-PT26L-B

CSE-PT26L-B

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : تماس بگیرید

SC815TQC-605LPB

SC815TQC-605LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب خ ...

قیمت : تماس بگیرید

SC823TQ-635LPB

SC823TQ-635LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب ...

قیمت : تماس بگیرید

SC847BE1C-R1K28LPB

SC847BE1C-R1K28LPB

کیـس های Supermicro کمـی متفاوت تـر ازکیـس های سروری دیگر قابل ارائه می باشند. تمرکز شرکت سوپرمایکرو بیشتر بر اساس انتخاب ...

قیمت : تماس بگیرید

(POWER HP 1400W (720620-B21

(POWER HP 1400W (720620-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 500W  (720478-B21

(Power HP 500W (720478-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

(Power HP 460W  (656362-B21

(Power HP 460W (656362-B21

پاور سرور وظیفه دارد تا انرژی الکتریکی مورد نیاز قطعات سرور را تامین کند. منبع تغذیه جریان متناوب شهری را به جریان مستقیم مورد ن ...

قیمت : تماس بگیرید

NC 360 T

NC 360 T

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

(Caddy 2.5 G7 - G8 (500223-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(SFP 8GB (AJ718A

(SFP 8GB (AJ718A

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

(Caddy 3.5 G7 (373211-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

(Caddy 3.5 G8 (651314-001

...

قیمت : تماس بگیرید

(NC 331FLR (684208-B21

(NC 331FLR (684208-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(CARD RAID LSI (9261-8I

(CARD RAID LSI (9261-8I

...

قیمت : تماس بگیرید

(P840AR 2GB (843199-B21

(P840AR 2GB (843199-B21

...

قیمت : تماس بگیرید

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

(CACHE BATTERY BACKUP LSI (9261

...

قیمت : تماس بگیرید

LC to LC Cable (AJ836A)

LC to LC Cable (AJ836A)

...

قیمت : تماس بگیرید

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

(1TB SATA6 ES3 (ST1000NM0033

...

قیمت : تماس بگیرید